Welkom

Sniper, Ransuil

Ik ben Corinne Kalisvaart.

Welkom op mijn site. Ik probeer dagelijks foto’s te maken van de wilde dieren die mijn tuin bezoeken en in mijn directe omgeving leven. En dan met name in op het Schiphol Trade Park: voorheen agrarisch gebied en dat helaas nu omgebouwd wordt tot bedrijventerrein.

Volgens de gemeente Haarlemmermeer is onze polder flora en fauna-arm. Op mijn dagelijkse wandelingen door het gebied kom ik heel veel wilde dieren tegen. Met deze site probeer ik te laten zien hoe groot de biodiversiteit is in de Haarlemmermeer polder.

De Huidige wetgeving voor soorten en gebieden gaat naar verwachting in 2021 op in een wet die alle zaken in Nederland rondom de fysieke leefomgeving regelt: de Omgevingswet. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan moeten opstellen: waar ook ruimte moet zijn voor de flora en fauna. Een groene woonomgeving is essentieel voor de mensen en de dieren. Ruimte voor natuurinclusief bouwen, zodat de dieren ook in de verstedelijking de ruimte krijgen. Ik wil mijn steentje daaraan bijdragen om de Haarlemmermeer groen te houden, waarin flora en fauna voldoende ruimte houden. Onze polder is te mooi om verloren te laten gaan.

https://www.instagram.com/faunahaarlemmermeer/