Lijst van wilde dieren in mijn achtertuin update 30.6.2020

corinne
Lijst van wilde dieren in mijn achter tuin2020Schiphol Trade Park
Uilenvaste bewonerop bezoeknest in 2020foto op instagram
Ransuilen4onbekendv
Kerkuil1nee
Roofvogels
Torenvalk4twee nestenv
Sperwer2niet gespotv
Buizerd41 nestv
Slechtvalk2niet gespotv
Bruine Kiekendief31 nestv
Velduil2fouragerendover de spoorlijn
Roof zoogdieren
Wezel2onbekendv
Hermelijn1onbekend
Vos41 nestv
Bunzing1onbekend
Watervogels
Lepelaar3fouragerendneev
Knobbelzwaan51 nestv
Wilde eend62 nestenv
Meerkoet42 nestenv
Waterhoen3neev
Scholekster42 nestenv
Blauwe reiger51 nestv
Zilvermeeuw6onbekend
Bergeend61 nestv
Plevier3onbekend
Aalsscholver6onbekend
Nijlgans5020 nestenv
Kwakeend3onbekendv
Kuifeend82 nestenv
Tuinvogels
Ringmus103 nestenv
Heggemus62 nestenv
Huismus8030 nestenv
Goudvink1onbekend
Merel83 nestenv
Houtduif206 nestenv
Turkse Tortel166 nestenv
Pimpelmees4010 nestenv
Koolmees308 nestenv
Spreeuw83 nestenv
Roodborst21 nestv
Bonte Specht81 nestv
Winterkoning52 nestenv
Gaai102 nestenv
Groene Specht1onbekend
Staartmees1onbekend
Kauw5015 nestenv
Kraai205 nestenv
Zwartkop21 nestv
Koekoek1onbekend
Tjiftjaf21 nestv
Akkervogels
Boerenzwaluw3014 nestenv
Huiszwaluw14067 nestenv
Gierzwaluw 6onbekendv
Gele kwikstaart208 nestenv
Witte kwikstaart2510 nestenv
Grutto 6onbekend
Tureluur4onbekend
Fazant84 nestenv
Grasmus3onbekend

Leave a Reply

Your email address will not be published.