Het is gelukt: stem voor de wilde dieren in ecologische visie STP

corinne

Eindelijk: daar is zij: de ecologische visie, voor het NATUUR POSITIEF inrichten van het bedrijventerrein Schiphol Trade Park.

Wie mij kent, weet dat ik een passie heb voor de wilde dieren in en rond mijn huis. En dan vooral voor de roofvogels en uilen, en in het bijzonder voor Sniper, de Ransuil in onze tuin.

In 1999 is besloten door de Gemeente Haarlemmermeer dat in het agrarisch gebied waarin wij wonen, een bedrijventerrein zou worden ontwikkeld. Dat was schrikken, want wat betekent dat voor ons, de huidige bewoners: mensen en wilde dieren.

Vele jaren volgden van bestemmingsplan wijzigingen, beleidsplannen, visies, procedures, bezwaarschriften, inspraakavonden, hoorzittingen. Het is niet gelukt om de ontwikkeling van het bedrijventerrein hier tegen te houden.

SADC, de ontwikkelaar van dit gebied, had de visie om een bedrijventerrein te realiseren waar mensen zich welkom voelen, met technische duurzaamheid, een gezonde leefomgeving en sociale relevantie. Maar de wilde dieren waren niet in beeld.

Maar ik had een missie: het moest toch lukken om de wilde dieren een stem te geven in al deze ontwikkelingen, hen te beschermen en groen leefgebied voor hen te behouden. Door foto’s te maken van alle wilde dieren die ik tegen kwam op mijn dagelijkse wandelingen in het gebied, heb ik deze dieren een gezicht gegeven. Ik plaatste de foto’s op Fauna Haarlemmermeer (website, Instagram en facebook). En ik begon presentaties en interviews te geven over de wilde dieren van Schiphol Trade Park om zo breder bewustzijn te creĆ«ren over de unieke natuur in de Haarlemmermeer.

Op initiatief van Rob de Wit van SADC werden vorig jaar workshops georganiseerd met deskundigen van verschillende instituten en bedrijven. Gezamenlijk werd gewerkt aan het realiseren van een aanvullende hogere ecologische visie voor het gebied.

Ik mocht als bewoner meedoen met deze workshops met de experts en ik heb hier een presentatie gegeven over de cultuur historie van dit gebied en een presentatie over de wilde dieren hier. Naast alle belangen die er zijn, wilde ik vooral graag de Stem van de Wilde Dieren inbrengen. Een gesprek op basis van gelijkwaardigheid, waarin elke stakeholder wordt gehoord: ook de wilde dieren.

En dat is gelukt. Er ligt nu een mooie ecologische visie voor Schiphol Trade Park, natuur positief. Met in de buitenruimte: veel bomen, planten, struiken, kruidige bloemenweides en met veel groene ruimte voor mens en dier. Niet alleen bedrijfshallen hier, maar ook ruimte voor de natuur.

In de gepresenteerde visie zijn veel van mijn foto’s opgenomen als voorbeeld van de wilde dieren in het gebied. En een speciale plek in de visie voor Sniper, de Ransuil; mijn inspiratie.

Ik wil, namens de wilde dieren van Schiphol Trade Park, Rob de Wit bedanken voor het nemen van het initiatief, alle experts bedanken voor hun grote enthousiasme en kennis om mee te denken over een ecologische visie voor het gebied en SADC bedanken voor het opstellen en omarmen van deze ecologische natuurpositieve visie voor Schiphol Trade Park.

De realisatie is inmiddels gestart door SADC en ik kijk met vertrouwen uit naar de toekomst voor veel van de wilde dieren in het gebied.

En wie weet, straks een mooi voorbeeld voor alle bedrijventerreinen in Nederland om de buitenruimtes natuur positief in te richten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.