About

Welkom op mijn site. Ik probeer dagelijks foto’s te maken van de wilde dieren die mijn tuin bezoeken en in mijn directe omgeving leven.

Volgens de gemeente Haarlemmermeer is onze polder flora en fauna-arm. Op mijn dagelijkse wandelingen door het gebied kom ik heel veel wilde dieren tegen. Met deze site probeer ik te laten zien hoe groot de biodiversiteit is in de Haarlemmermeer polder.

Ik woon op het zogenaamde Schipholtradepark (bij de Geniedijk: tussen het station Hoofddorp en de A4, de Bennebroekerweg en Beukenhorst. Een prachtig stuk van onze polder, dat helaas volgebouwd gaat worden met overslagterreinen ten behoeve van Schiphol. Mijn doel is het om leefruimte te behouden voor de dieren die nu leven in dit gebied. Ik wil de stem zijn voor deze dieren. Helpen om te zorgen voor goede fourageergebieden / huisvesting. Het moet toch mogelijk zijn om en te bouwen en de dieren de ruimte te geven.

Uit Vogels 01/2020:

De Huidige wetgeving voor soorten en gebieden gaat naar verwachting in 2021 op in een wet die alle zaken in Nederland rondom de fysieke leefomgeving regelt: de Omgevingswet. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan moeten opstellen: waar ook ruimte moet zijn voor de flora en fauna. Een groene woonomgeving is essentieel voor de mensen en de dieren. Ruimte voor natuurinclusief bouwen, zodat de dieren ook in de verstedelijking de ruimte krijgen. Ik wil mijn steentje daaraan bijdragen om de Haarlemmermeer groen te houden! Waarin flora en fauna ruimte houden.